فرش عروسکی

تولید انواع فرش های عروسکی در طرح و ابعاد مختلف