اکتشاف

اهمیت  بحث اکتشاف در معادن تا حدی است که موفقیت  و یا عدم موفقیت سرمایه گذاری در معدن ، تا حد بسیار زیادی ، وابسته به این بخش است . عدم اکتشاف اصولی معدن و زمین شناسی منطقه  و نیز شناسائی رگه ها و روندهای زمین شناسی معدن ،  گاهی باعث هدر رفتن بخش عظیمی از ذخیره معدن و به تیع آن سرمایه می شود.  لیکن هزینه بالای فعالیت های اکتشافی ، گاهی این فعالیت اساسی را تحت الشعاع قرار میدهد. شرکت معدن پویان پاسارگاد برای کاهش ریسک این بخش ، با بهره گیری از متدهای روز دنیا و نیز مرحله بندی و فاز بندی اصولی ، تلاش نموده است تا از تحمیل هزینه های گزاف و بیهوده به سرمایه گذاران معدنی اجتناب کند.

  • انجام کلیه مطالعات اکتشافی در تمامی مراحل معدنکاری
  • ارائه طرحهای اکتشافی مقدماتی و تفصیلی
  • تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی
  • مطالعات امکان سنجی مقدماتی و تفصیلی
  • ژئوشیمی ، ژئوفیزیک و  مگنومتری IP/RS
  • خدمات ژئوتکنینک ( حفاری مغزه گیری – حفاری پودری)
  • ارزیابی ذخیره
  • انجام کلیه امور مربوط به سامانه کاداستر و ثبت معادن