نقشه برداری

شرکت معدن پویان پاسارگاد ، با توجه به نیاز روزافزون معادن به نقشه برداری و محاسبه  احجام و غیره ، واحد نقشه برداری خود را با بهره گیری از بهترین تجهیزات و دوربین های پیشرفته  و کادر مجرب  ساماندهی نموده است. این واحد خدمات زیر را ارائه می دهد

  • نقشه برداری و تهیه نقشه در مقیاس های مختلف
  • تهیه نقشه های توپوگرافی
  • تهیه نقشه های زمین شناسی
  • ثبت GPS  معادن و انجام امور مربوط به سامانه کاداستر